Bug 2480

Summary: Visning av paradigme på første treffside
Product: Dictionaries Reporter: Børre Gaup <borre.gaup>
Component: smanobAssignee: Lene Antonsen <lene.antonsen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: feature request CC: chiara.argese, ciprian.gerstenberger, sma064, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Linux   

Description Børre Gaup 2018-05-08 14:38:04 CEST
Det hadde vært fint med visning av paradigme på første treffside, istedetfor å måtte trykke seg inn på selve artikkelsiden.

Eksempel:

Fra startsiden skriver man inn såjhtere. Etter å ha trykket på søk, dukker den første treffsiden opp. Der mangler paradigmet for såjhtere. For å se paradigmet, må man trykke seg videre på såhjetere-linken.
Comment 1 Lene Antonsen 2018-05-08 16:00:04 CEST
Noen ord har eksempelsetninger, og noen ord har flere mulige artikler.

sjekk f.eks. med 'orre' 
Her får vi treff både som adjektiv og verb, og dermed vil det være to paradigmer. Jeg tror det kan bli rotete, og mye å skrolle ?
Comment 2 Trond Trosterud 2018-05-08 17:37:54 CEST
Eg er også redd for information overload. kanskje vi kan kommunisere betre at trykk på ordet faktisk gjev paradigme?
Comment 3 Chiara Argese 2018-05-09 10:35:41 CEST
Jeg er enig meg Trond, det blir for mye informasjon på første side (tenk også på mobiltelefon). Men vi kan markere bedre at link gir paradigme (for eksempel skriv '(paradigme)' etter ord?).
Comment 4 Lene Antonsen 2018-05-09 10:46:29 CEST
Spørsmål til Børre: Er problemet at det er et ekstra klikk for å få paradigme, eller er problemet at brukeren ikke vet om klikkemuligheta?
Comment 5 Børre Gaup 2018-05-09 14:24:14 CEST
(In reply to Lene Antonsen from comment #4)
> Spørsmål til Børre: Er problemet at det er et ekstra klikk for å få
> paradigme, eller er problemet at brukeren ikke vet om klikkemuligheta?

Ekstra klikk, først og fremst. Men for brukere som ikke er vant med NDS, så er nok Chiaras idé bra.