Bug 2454

Summary: Spell relax for ï
Product: Dictionaries Reporter: Børre Gaup <borre.gaup>
Component: smanobAssignee: Chiara Argese <chiara.argese>
Status: NEW ---    
Severity: enhancement CC: lene.antonsen, sjur.n.moshagen, sma064, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Linux   
Attachments: forslag gïe
forslag gie

Description Børre Gaup 2018-04-09 13:05:00 CEST
It would be good to have spell relaxing for ï in South Saami
Comment 1 Lene Antonsen 2018-05-15 13:40:42 CEST
Det er spellrelax for ï i NDS, test f.eks. med 'giele'. Da får man analyse og ordforklaring for 'gïele'.

Men det kommer ikke opp forslag på lemmaer når man skriver 'giele'. Det kunne kanksje la seg implementere?
Comment 2 Chiara Argese 2019-07-23 10:06:24 CEST
Created attachment 214 [details]
forslag gïe
Comment 3 Chiara Argese 2019-07-23 10:06:56 CEST
Created attachment 215 [details]
forslag gie
Comment 4 Chiara Argese 2019-07-23 10:08:22 CEST
Forslag på giele kommer ikke opp fordi at 'giele' finnes ikke i ordboka (xml).
Jeg kan gjøre det sånn at ï blir i, men da får vi forskjellige forslag (se vedlegg)
Comment 5 Lene Antonsen 2019-07-23 20:51:47 CEST
(In reply to Chiara Argese from comment #4)
> Forslag på giele kommer ikke opp fordi at 'giele' finnes ikke i ordboka
> (xml).
> Jeg kan gjøre det sånn at ï blir i, men da får vi forskjellige forslag (se
> vedlegg)

Det var det jeg mente, at man får forslag også på gïele når man skriver giele.
Comment 6 Chiara Argese 2019-07-24 10:31:28 CEST
Akkurat, det som du mener, at man får forslag også på gïele når man skriver giele er ikke mulig.
Om ï blir i man får ikke gïele når man skriver giele, man får forslag på alle ord som begynner med giele (som vises på bilder).