Bug 2444

Summary: Define and document a consistent and extendable REST API for web services
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: REST/CGI (Interactive web)Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: borre.gaup, chiara.argese, lene.antonsen, ryan.txanson, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
URL: http://divvun.no/doc/admin/technical/171110.html
Bug Depends on: 2445, 2446, 2447, 2448, 2449    
Bug Blocks: 2443    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-11-15 13:15:05 CET
Cf the meeting from last week, meeting memo in the URL.

We need this to be able to develop new web and web-based services, cf bug #2443.

This task should be split in a number of subtasks, each given a separate bug ID, and organised as dependencies of this task. From the meeting memo:

* byrja eksperiment med datokonvertering
* inventera tenester/funksjonar 
* laga utkast til standardiserte funksjonsnamn + parameter
* be om server (VM) (giella.uit.no)
* be om servernamn (api.giella.uit.no)
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-05-27 14:23:45 CEST
Changed from Ciprian to default assignee. Ciprian is no longer working in our groups.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-03-16 11:17:31 CET
Dette arbeidet er no i praksis overført til Göteborg for å setja opp servaren og den tekniske infrastrukturen. Pr i dag er grammatikkontroll og stavekontroll på plass, og vi kan byrja å eksperimentera med å setja opp ulike nettenester.

Dokumentasjonen finst her: https://divvun.github.io/divvun-api/docs/redoc-static.html

Namnet på den sida er missvisande, serveren serverer både grammatikkontroll, stavekontroll og orddeling, og meir seinare når vi veit kva vi vil ha der.