Bug 2395

Summary: crawler skiller ikke på språk for samas.no
Product: Corpus Reporter: Lene Antonsen <lene.antonsen>
Component: Text corpus infrastructureAssignee: Børre Gaup <borre.gaup>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: normal CC: ailu.west.92, ciprian.gerstenberger, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P3 - Within a week    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Lene Antonsen 2017-05-22 11:46:35 CEST
crawler skiller ikke på språk for samas.no

Den legger både nob og eng filer under sme.

freecorpus/converted/sme/admin/allaskuvla/samas.no/
Comment 1 Børre Gaup 2017-05-22 16:08:35 CEST
Endel endringer er gjort i corpustools/saami_crawler.py, men det er fremdeles forbedringspotensiale.