Bug 2381

Summary: taggrekkefølgen forhindrer at forslagan blir generert
Product: Grammar checkers Reporter: Linda Wiechetek <linda.wiechetek>
Component: Core infrastructureAssignee: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+apertium>
Status: RESOLVED FIXED    
Severity: enhancement CC: linda.wiechetek, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Linda Wiechetek 2017-04-26 14:20:09 CEST
I følgende eksemplet får ikke vi forslag på jierpmálaš fordi bare +Superl er forskjellig når
jierpmálaš+A+Sg+Nom skal gå til jierpmálaš+A+Superl+Sg+Nom.
Dermed lar regelen taggan stå og legger bare til +Superl, men dette på slutten av taggrekkefølgen:

jierpmálaš+A+Sg+Nom+Superl (istedenfor jierpmálaš+A+Superl+Sg+Nom)

Dermed blir ikke forslaget generert. Vi trenger en CG som kan fikse slike rekkefølgeforandringer automatisk.De lea jearaldat goabbá orru eanemus jierpmálaš.

"<jierpmálaš>"
    "jierpmálaš" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0> @<SPRED MAP:17047:r3339 &syn-super-part2 #7->7 ADD:11628:syn-super-part2
syn-super-part2
    "jierpmálaš" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0> @<SPRED MAP:17047:r3339 Superl &SUGGEST #7->7 COPY:11630:syn-super-part2
jierpmálaš+A+Sg+Nom+Superl   ?
Comment 1 Kevin Brubeck Unhammer 2017-06-09 12:48:54 CEST
Som nemnt i https://groups.google.com/forum/#!topic/constraint-grammar/v2e242ntEcs finst det eit alternativ som iallfall unngår regeleksplosjonen:

COPY (&SUGGEST) TARGET (A &syn-super-part2) IF (NOT 0 (&SUGGEST));
SUBSTITUTE (A) (A Superl) TARGET (A &syn-super-part2 &SUGGEST) IF (NOT 0 (Superl));

men det er likevel éin meir regel enn me vil ha, og krev at me er forsiktige med spesifisering av feiltaggane for å unngå at SUBSTITUTE-regelen blir brukt der han ikkje høyrer heime.
Comment 2 Kevin Brubeck Unhammer 2017-06-14 08:38:33 CEST
Frå https://groups.google.com/d/msg/constraint-grammar/v2e242ntEcs/LCLPWEgTAAAJ :

  Implemented in svn and latest nightly. ADD/MAP/COPY now takes BEFORE|AFTER before the target. E.g.

  ADD (x) BEFORE (y z) (n) ;

  COPY (x) EXCEPT (y) AFTER (z) (n) ;Så då blir vel den nye regelen 


  COPY (Superl &SUGGEST) AFTER (A) TARGET (A &syn-super-part2) IF (NOT 0 (&SUGGEST));


(me får då &SUGGEST midt oppi der, men alle &-taggar blir fjerna før generering uansett; det går jo òg an å gjera ting i fleire steg om ein må ha taggar på ulike stader)

Linda, kan du oppdatera nightly på din maskin og testa om det fungerer? I så fall kan me vel lukka denne :-)
Comment 3 Linda Wiechetek 2017-09-27 11:17:39 CEST
I den her regelen funka det!

COPY:syn-number_congruence (Pl &SUGGEST) EXCEPT (Sg Dial/-GG &syn-number_congruence) BEFORE Nom TARGET (A Sg &syn-number_congruence) ;


Må ha BEFORE/AFTER etter EXCEPT

Test med:
echo "Nu go mii diehttit de lea guovddáš eiseváldit , SND čađa , vuoruhan doarjaga fatnasiidda mat leat stuorát go 15 mehtar ." | bash tools/grammarcheckers/modes/trace-smegram-suggest.mode | less
Comment 4 Kevin Brubeck Unhammer 2017-09-27 11:53:00 CEST
:)