Bug 2280

Summary: Fortsettelsesleksikon for speller reasons bør erstattes med Use/-Spell tagging?
Product: sme lexicon Reporter: Lene Antonsen <lene.antonsen>
Component: Continuation lexicaAssignee: Thomas Omma <thomas.omma>
Status: RESOLVED FIXED    
Severity: normal CC: lene.antonsen, linda.wiechetek, sandra.rahka, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P3 - Within a week    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Lene Antonsen 2016-11-30 16:20:31 CET
Vi har noen fortsettelsesleksikoner som en gang ble laget for å unngår uheldige sammensetninger for spelleren. Resulatet er at vi ikke får sammensetningsanalyse for en del ord, men at de bare er leksikaliserte som substantiver. 

Jeg foreslår at disse leksikonene også får derivasjoner, men med -Spell-tagg eller liknende.

Eksempel:

usme
ráiganbiipu
ráiganbiipu	ráiganbiipu+N+Sg+Nom 

Denne burde hatt også:
ráigat+V+TV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#biipu+N+Sg+Nom

Grunnen er at ráigat går til dette leksikonet:

LEXICON ASTA_TV   !!= * __@CODE@__ No deverbal nouns (for speller reasons). Bisyllabic a- and u-verbs with Personal Passive
 +V+TV:%> ASTAStem ;
 +V+TV: DeverbalVerbsBORRA ;

11 leksikon i affix/verbs.lexc er merka med 'for speller reasons'
Comment 1 Thomas Omma 2016-12-01 09:03:45 CET
goog idea
Comment 2 Thomas Omma 2016-12-14 13:09:14 CET
sme $ svn ci -m "paths to deverbal nouns with minus speller tag for problem lexicons for speller" src
Sending        src/morphology/affixes/verbs.lexc
Transmitting file data .
Committed revision 145321.