Bug 2158

Summary: "buekta" VERSUS "buakta"
Product: Spell checking sma Reporter: Maja Lisa Kappfjell <maja.l.kappfjell>
Component: OOo spellerAssignee: Maja Lisa Kappfjell <maja.l.kappfjell>
Status: NEW ---    
Severity: enhancement CC: sjur.n.moshagen
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Maja Lisa Kappfjell 2016-02-25 13:23:42 CET
dette er utfordringen:


i apsma: blir ikke "buektedh generert riktig:

tf4-hsl-m0025:apertium-sme-sma giellatekno$ echo dat minoritehtagielat|apertium -d. sme-sma
dah unnebenlåhkoengïeleh
tf4-hsl-m0025:apertium-sme-sma giellatekno$ echo dat buktá|apertium -d. sme-sma
dïhte buekta
tf4-hsl-m0025:apertium-sme-sma giellatekno$ echo dat mielddisbuktá|apertium -d. sme-sma
dïhte mealtan buekta
tf4-hsl-m0025:apertium-sme-sma giellatekno$ 


men i fst: blird en riktig genrerert: 


tf4-hsl-m0025:sma giellatekno$ usma
buakta
buakta	buektedh+V+TV+Ind+Prs+Sg3

buaktam
buaktam	buektedh+V+TV+Ind+Prs+Sg1


apsma: buekta
fst: buakta


Hvorfor?
Comment 1 Børre Gaup 2016-05-30 15:43:23 CEST
Er dette ordnet nå?