Bug 1631

Summary: Siri Broch Johansen sine tekster mangler i korpus
Product: Corpus Reporter: Lene Antonsen <lene.antonsen>
Component: Text corpus infrastructureAssignee: Børre Gaup <borre.gaup>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: normal CC: ciprian.gerstenberger, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P3 - Within a week    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Lene Antonsen 2013-03-11 10:50:07 CET
Jeg spurte Siri Broch Johansen om å gi tekster til korpus, og hun sa at hun har skrevet under kontrakt med Børre for ihvertfall Sárá beaivegirji, muligens også for Eatnanspábba. Ingen av disse er i korpus.
Comment 1 Lene Antonsen 2013-03-11 11:00:50 CET
Sárá beaivegirji er utgitt på flere språk: norsk, sørsamisk, lulesamisk (?). Det ville vært en fint å se på mulighetene for å få disse versjonene også. Er det forlag eller oversetter som sitter på de rettighetene?
Comment 2 Lene Antonsen 2014-10-06 22:44:52 CEST
Siri har nettopp kommet ut med en ny tospråklig roman: Mun lean čuoigi. Jeg er en skiløper.
Det hadde vært topp å få dette i korpuset, i tillegg til de andre tekstenen hennes.
Comment 3 Trond Trosterud 2014-12-16 11:19:42 CET
Ta det enkle først.