Back to bug 2036

Who When What Removed Added
lene.antonsen 2015-04-30 15:24:29 CEST CC berit.a.baal, ritva.nystad
lene.antonsen 2015-05-02 10:55:28 CEST Summary I 'biila' leses ii ikke som -ij- men som -ii- og heller mot -i-. Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-.
sjur.n.moshagen 2015-08-17 13:09:49 CEST Status NEW ASSIGNED
sjur.n.moshagen 2015-09-21 10:34:17 CEST CC berit.a.baal, ritva.nystad
sjur.n.moshagen 2015-09-21 10:48:56 CEST CC berit.a.baal
sjur.n.moshagen 2017-03-02 08:49:57 CET CC linda.wiechetek

Back to bug 2036