Back to bug 1551

Who When What Removed Added
borre.gaup 2013-01-14 02:31:33 CET Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED
lene.antonsen 2013-03-11 10:41:20 CET Status RESOLVED REOPENED
Resolution FIXED ---
Summary Árbbol._2._oassi.doc.xml er forskjellig fra den utgitte boka Árbbolaččat bind 1-3 i korpus

Back to bug 1551