Tue Aug 16 2022 12:40:08 CEST
De tror at et sterkt Orkla vil presse norske matvarepriser oppover.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
1448 Oahpa an sma-oahp ryan.txanson ASSI --- Morfologisk feedback i Morfa er delvis borte 2012-12-27
1065 Oahpa an sma-oahp lene.antonsen ASSI --- Resultat av generering til Oahpa - lister for kontroll 2012-10-01
1458 Oahpa an sma-oahp ryan.txanson ASSI --- verbene govledh+1 og govledh+2 ble ikke generert 2012-12-28
1452 Oahpa an sma-oahp ryan.txanson REOP --- Knapp for å få fram url dyplinking mangler 2012-11-07
4 bugs found.

as

File a new bug in the "sma-oahpa" component of the "Oahpa and Konteaksta" product