Tue Aug 16 2022 12:09:29 CEST
Som ein kuriositet kan eg nemna at det vanlege norske ordet ”alkohol” kjem frå arabisk.
Hide Search Description
Zarro Boogs found.
as