Sat Jun 3 2023 22:34:38 CEST
Trondheim FMR rapporterer valg av nytt styre. Det er Trond Trosterud, Anne-Trine Vaadal og Morten Arna. Tromsø FMR rapporterer økende aktivitet og nytt styre. Disse er: Berit Paulsen, Lars Svenson og Hans Jakob Reite.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2041 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problematisk med en del ord med -ŋg- 2017-03-02
2036 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-. 2017-03-02
2431 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Prosedyrene for installering av TTS er uklåre 2018-05-07
2318 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Vi bør ha høgtlesing av våre eigne nettsider 2017-03-02
4 bugs found.

as

File a new bug in the "sme (Acapela)" component of the "Text-to-speech" product