Sun Jun 4 2023 00:27:39 CEST
I nord som andre steder lever folk slett ikke bare av trygd og offentlig støtte, men også til dømes av slikt som kultur og reiseliv. (Nordnorsk Magasin)
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2036 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-. 2017-03-02
2041 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problematisk med en del ord med -ŋg- 2017-03-02
2318 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Vi bør ha høgtlesing av våre eigne nettsider 2017-03-02
2431 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Prosedyrene for installering av TTS er uklåre 2018-05-07
4 bugs found.

as

File a new bug in the "sme (Acapela)" component of the "Text-to-speech" product