Sat Jun 3 2023 22:32:48 CEST
Noko av det som pregar tidsånda nå mot slutten av hundreåret, er vel ønsket om mangfald, ikkje minst kulturelt mangfald, slik det ytrar seg i kunst, språk, ...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2431 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Prosedyrene for installering av TTS er uklåre 2018-05-07
2041 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problematisk med en del ord med -ŋg- 2017-03-02
2036 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-. 2017-03-02
2318 Text-to- sme (Aca sjur.n.moshagen ASSI --- Vi bør ha høgtlesing av våre eigne nettsider 2017-03-02
4 bugs found.

as

File a new bug in the "sme (Acapela)" component of the "Text-to-speech" product