Mon Dec 11 2023 15:49:54 CET
Een aforisme is een poging om op een delicate manier de spanning tussen hoop en weten op te lossen.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2554 Keyboard Windows sjur.n.moshagen ASSI --- Erzya keyboard tracks as fi-FI in Windows 10 when writing in LibreOffice 2019-03-19
One bug found.

as

File a new bug in the "Windows" component of the "Keyboards" product