Tue Sep 26 2023 15:38:37 CEST
În lingvistică, un cuvânt este unitatea fundamentală de comunicare a unui înţeles.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2083 satni.or Web app borre.gaup ASSI --- Add inflectional paradigms for hits 2019-10-02
One bug found.

as

File a new bug in the "Web app" component of the "satni.org" product