Sun Dec 10 2023 06:27:39 CET
Prin limbă străină se înțelege o limbă care, pentru vorbitorul avut în vedere, nu este limba sa maternă.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2083 satni.or Web app borre.gaup ASSI --- Add inflectional paradigms for hits 2019-10-02
One bug found.

as

File a new bug in the "Web app" component of the "satni.org" product