Sun Feb 5 2023 12:23:54 CET
He ao te rangi ka uhia, waihoki, mā te kai te tangata ka ora.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2606 Testing Speller borre.gaup NEW --- Stavekontrolltestinga sorterer forslag på plass 10 mellom 1 og 2 2019-09-06
2152 Testing Speller borre.gaup ASSI --- SME/Voikko-testing gjev feilmelding på čáđa når voikkodata blir lese 2018-05-07
2662 Testing Speller inga.l.mikkelsen NEW --- Failing SMJ spellertests_fstspeller-gt-norm.yaml 2020-04-30
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Speller testing" component of the "Testing" product