Sun Sep 24 2023 09:56:03 CEST
Termenii folositi în teoria automatelorse refera la simboluri si multimi de simboluri, respectiv la operatiile dintre aceste mulțimi.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2593 Tags Semtags linda.wiechetek ASSI --- Semtag categories 2020-04-17
One bug found.

as

File a new bug in the "Semtags" component of the "Tags" product