Sat Sep 30 2023 21:30:40 CEST
Limbile izolate sunt limbi care nu se înrudesc cu nici o altă limbă cunoscută.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2593 Tags Semtags linda.wiechetek ASSI --- Semtag categories 2020-04-17
One bug found.

as

File a new bug in the "Semtags" component of the "Tags" product