Sun Sep 24 2023 02:56:08 CEST
Älä tee, mitä minä sanon, vaan mitä minä tarkoitan.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2593 Tags Semtags linda.wiechetek ASSI --- Semtag categories 2020-04-17
One bug found.

as

File a new bug in the "Semtags" component of the "Tags" product