Thu Jun 1 2023 23:29:37 CEST
Lea go mihkkege mii dutnje
Hide Search Description
12 bugs found.
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2490 Infrastr REST/CGI borre.gaup ASSI --- Online spellerserveren trenger stabil link for å fungere f.eks. på NT VGS 2018-09-26
2533 Infrastr REST/CGI chiara.argese REOP --- sma: verbgenerering mangler ConNeg 2019-05-27
2435 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- sma og smj iclock og idate har ikke output 2019-05-27
2445 Infrastr REST/CGI chiara.argese NEW --- REST-eksperiment med datokonvertering 2019-05-27
1796 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- Paradigmegeratoren og stor forbokstav på mobil/nettbrett som default 2019-05-27
2001 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- paradigmegeneratoren takler ikke mwe 2019-05-27
1517 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- Orddeling fungerer ikke på web-tjenesten 2019-05-29
2447 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- Laga utkast til standardiserte funksjonsnamn for REST-kall 2020-03-16
2446 Infrastr REST/CGI chiara.argese NEW --- Inventera web-tenester/funksjonar for REST-standardisering 2019-05-27
2444 Infrastr REST/CGI sjur.n.moshagen ASSI --- Define and document a consistent and extendable REST API for web services 2020-03-16
2532 Infrastr REST/CGI trond.trosterud ASSI --- smn: adjektivgenerering mangler comp attr 2018-11-27
567 Infrastr REST/CGI trond.trosterud REOP --- Problem with paradigm generation for iesj 2018-05-29
12 bugs found.

as

File a new bug in the "REST/CGI (Interactive web)" component of the "Infrastructure" product