Sat Mar 25 2023 21:31:14 CET
Hvis du ikke er sikker på at dette var du, en ondsinnet bruker kan ha passordet.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2403 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- hiejjiehtsåbpoe --> hiejjiehtåbpoe 2017-06-13
2323 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- Note tio my self! dijveldovvedh --> dijvelduvvieh 2017-02-14
2158 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- "buekta" VERSUS "buakta" 2017-09-26
3 bugs found.

as

File a new bug in the "OOo speller" component of the "Spell checking sma" product