Sun Feb 5 2023 12:11:57 CET
Han e inte något rep-människa, att repa, det e som att simma utan vatten.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2158 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- "buekta" VERSUS "buakta" 2017-09-26
2323 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- Note tio my self! dijveldovvedh --> dijvelduvvieh 2017-02-14
2403 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- hiejjiehtsåbpoe --> hiejjiehtåbpoe 2017-06-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "OOo speller" component of the "Spell checking sma" product