Mon Feb 6 2023 11:01:21 CET
Grafiker Jan Kolstad har gått av med pensjonen og funnet en ny, rå vår
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2158 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- "buekta" VERSUS "buakta" 2017-09-26
2323 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- Note tio my self! dijveldovvedh --> dijvelduvvieh 2017-02-14
2403 Spell ch OOo spel maja.l.kappfjell NEW --- hiejjiehtsåbpoe --> hiejjiehtåbpoe 2017-06-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "OOo speller" component of the "Spell checking sma" product