Fri Sep 22 2023 10:04:00 CEST
1) Hva har du behov for, i livet ditt? 2) og Hva vil du oppnÄ i livet ditt?...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2673 Testing Morphoph sjur.n.moshagen NEW --- test/src/morphology/tag_test.sh has path troubles 2020-09-02
2098 Testing Morphoph sjur.n.moshagen ASSI --- lemma-generate testing stopper yaml-testing 2018-05-25
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Morphophonology" component of the "Testing" product