Wed Oct 4 2023 22:08:59 CEST
Trondheim FMR rapporterer valg av nytt styre. Det er Trond Trosterud, Anne-Trine Vaadal og Morten Arna. Tromsø FMR rapporterer økende aktivitet og nytt styre. Disse er: Berit Paulsen, Lars Svenson og Hans Jakob Reite.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2659 Greenlan Morphoph sjur.n.moshagen NEW --- «7 and »7 go to phonology.xfst to get their 7 stripped 2020-04-21
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphophonology" component of the "Greenlandic kal" product