Fri Sep 22 2023 17:08:53 CEST
Man må aldri forelske seg i ordene. Da forfører de en straks til filologi.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product