Wed Nov 29 2023 09:18:11 CET
Man blir rørt når man blir spørt, men man blir ked når det blir ved.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product