Sat Dec 9 2023 13:21:36 CET
Bare bærbare bær! (Er det reduplikasjon in norsk?)
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product