Wed Sep 27 2023 03:23:44 CEST
Betre å bøye seg for døra enn å renne hovudet mot veggen.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product