Sat Sep 23 2023 09:59:43 CEST
Skal arbeidet bere frukter, bør ein ikkje gå i frø.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product