Sun Sep 24 2023 15:15:40 CEST
Som ein kuriositet kan eg nemna at det vanlege norske ordet ”alkohol” kjem frå arabisk.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product