Mon Dec 11 2023 03:23:46 CET
Det var ein historisk sjanse som gjekk tapt, for regjeringspartiet og for landet, skriv John Peter Collett etter Høgres landsmøte.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product