Sun Mar 26 2023 17:58:09 CEST
Medlemmane i gruppa forskar for tida mellom anna på språkleg revitalisering og emansipasjon,
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product