Sun Jun 4 2023 10:27:50 CEST
Berre berberre ber! (Ja, det er reduplikasjon på norsk)
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product