Thu Oct 5 2023 03:30:48 CEST
UiT Noregs arktiske universitet og Wikimedia Noreg inviterer med dette til Wikipedia-akademi i Tromsø.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product