Sun Sep 24 2023 11:28:58 CEST
Noen tror det er Gud som har tegnet kommunegrensene. Det er det ikke. Det er Stortinget.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product