Sun May 28 2023 10:36:37 CEST
Åh, dei masar og dei kjasar, for dei trivst med slikt kiv.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product