Thu Jun 8 2023 21:44:34 CEST
Ny kunde? For å få tilgang til Avvirs PDF-avis må du abonnere på tjenesten.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2389 Tags Morpholo lene.antonsen ASSI --- bruk av # i leksikon 2017-06-12
One bug found.

as

File a new bug in the "Morphology tags" component of the "Tags" product