Tue Oct 4 2022 15:42:12 CEST
Bårjås, som nå har blitt utgitt i 15 år, gjenspeiler mye av den aktiviteten som skjer ved Árran, mener redaktøren.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2609 Spell ch Missing thomas.omma ASSI --- Propernoun_smi_PIPPI-Lexicon 2019-10-09
2320 Spell ch Missing maja.l.kappfjell NEW --- Note to my self: possessive suffix 2017-03-08
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Missing words" component of the "Spell checking sma" product