Fri Dec 8 2023 22:56:08 CET
Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2562 Keyboard Mac sjur.n.moshagen ASSI --- myv keyboard on Mac 10.13.6 does not feature copy-paste 2019-10-10
One bug found.

as

File a new bug in the "Mac" component of the "Keyboards" product