Sun Apr 2 2023 01:56:28 CEST
În lingvistică, un cuvânt este unitatea fundamentală de comunicare a unui înţeles.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2562 Keyboard Mac sjur.n.moshagen ASSI --- myv keyboard on Mac 10.13.6 does not feature copy-paste 2019-10-10
One bug found.

as

File a new bug in the "Mac" component of the "Keyboards" product