Mon Jun 5 2023 15:09:02 CEST
Skriftkulturen i ei sprÄkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur,
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2399 Kven fkv Lexicon sindre.reino.trosterud NEW --- fkv does not compile 2018-05-16
2438 Kven fkv Lexicon trond.trosterud NEW --- hfst compilation fails 2017-11-20
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Kven fkv" product