Fri Sep 22 2023 09:47:35 CEST
For å bidra til å beskytte deg, vi trenger en ekstra sikkerhetsutfordring.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2438 Kven fkv Lexicon trond.trosterud NEW --- hfst compilation fails 2017-11-20
2399 Kven fkv Lexicon sindre.reino.trosterud NEW --- fkv does not compile 2018-05-16
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Kven fkv" product