Wed Mar 29 2023 17:42:24 CEST
Du e en knupp ;D Æ visst d vart nå godt utavdæ og.... men no MÅ æ mal!"
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2487 Infrastr Lexicon borre.gaup ASSI --- Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene 2018-07-13
2527 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) roman and arabic numbers 2019-03-13
2524 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) numbers and punctuation analysis 2019-03-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Infrastructure" product