Fri Dec 2 2022 08:18:06 CET
En dag vil du ønske du intet visste om alt det vi mennesker gjør.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2487 Infrastr Lexicon borre.gaup ASSI --- Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene 2018-07-13
2524 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) numbers and punctuation analysis 2019-03-13
2527 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) roman and arabic numbers 2019-03-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Infrastructure" product