Tue May 30 2023 22:26:31 CEST
Trondheim FMR rapporterer valg av nytt styre. Det er Trond Trosterud, Anne-Trine Vaadal og Morten Arna. Tromsø FMR rapporterer økende aktivitet og nytt styre. Disse er: Berit Paulsen, Lars Svenson og Hans Jakob Reite.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2487 Infrastr Lexicon borre.gaup ASSI --- Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene 2018-07-13
2524 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) numbers and punctuation analysis 2019-03-13
2527 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) roman and arabic numbers 2019-03-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Infrastructure" product