Sun Jun 4 2023 00:29:29 CEST
Du godeste. Der kom det en katt og drakk opp teen min.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2487 Infrastr Lexicon borre.gaup ASSI --- Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene 2018-07-13
2524 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) numbers and punctuation analysis 2019-03-13
2527 Infrastr Lexicon sjur.n.moshagen ASSI --- Common (all_langs) roman and arabic numbers 2019-03-13
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Lexicon" component of the "Infrastructure" product